BIP

Bieg na Żar - ruszyły zapisy
Ruszyły zapisy do najpopularniejszego biegu w gminie Czernichów. Międzynarodowy Bieg Górski ŻAR odbędzie się 27 czerwca i będzie to już dwudziesta druga edycja tej imprezy.

 

Bieg na Żar
Bieg na Żar

Bieg na Żar zaliczany jest do cyklu „Złota 50-tka”. Zawodnicy wystartują tradycyjnie od skrzyżowania ulic Beskidzkiej z Młyńską w Międzybrodziu Żywieckim,  by po blisko siedmiu kilometrach dotrzeć na metę na Górze Żar przy górnej stacji kolejki. Na mecie czekać będzie gorący doping kibiców. Tam też odbędzie się dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród dla najlepszych zawodników.  

W ubiegłorocznej edycji biegu zwycięzcą wśród mężczyzn był Marcin Kubica z Bielska-Białej. W kategorii kobiet wygrała Dominika Ulfik-Wiśniewska z Zabrza.

W biegu może wystartować maksymalnie 330 osób. Szczegóły w regulaminie.

 REGULAMIN XXII Międzynarodowego Biegu Górskiego ŻAR 2020:

I. CEL IMPREZY:
- upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,
- popularyzacja biegów górskich,
- promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Międzybrodzia Żywieckiego i Góry Żar w kraju i zagranicą,

II.ORGANIZATORZY:
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czernichowie
- Stowarzyszenie do Współpracy Międzynarodowej „SOŁA”

WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Starostwo Powiatowe w Żywcu
- OSP Międzybrodzie Żywieckie

III. TERMIN I MIEJSCE :
27.06.2020 r. /sobota/ Międzybrodzie Żywieckie /woj. śląskie/

START: godz. 11:30 skrzyżowanie ulic Beskidzkiej i Młyńskiej (359 m n.p.m.)
BIURO ZAWODÓW: Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim przy ul. Beskidzkiej 59

META : 
GÓRA ŻAR (761m.n.p.m.) - Uroczyste zakończenie około godz. 13.30

IV. DYSTANS I TRASA BIEGU: 6,8 km
- limit czasu 2h
80% trasy stanowią ścieżki trawiaste i drogi leśne (na trasie kamienie)
20% drogi asfaltowe

V. WARUNKI STARTU :
- Warunkiem udziału w biegu jest złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach oraz przyjęcie pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność - Dokonanie opłaty startowej
- Okazanie dowodu tożsamości
- Młodzież do 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

VI. OPŁATA STARTOWA I ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do dnia 19.06.2020 r. znajdującego się na stronie: https://www.bgtimesport.pl/zawody/info/id/451

Opłaty startowe:
- 25 zł młodzież do 19 lat
- 40 zł dorośli

Opłaty należy dokonać na konto: Bank Spółdzielczy w Porąbce 32 8124 0009 2001 0013 0332 0001 Stowarzyszenie do Współpracy Międzynarodowej Soła w Czernichowie . W treści przelewu dopisek ,,Bieg Żar”. Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy powyżej 70 lat. Opłatę startową przeznacza się na organizację biegu. Opłata nie podlega zwrotowi.  

W dniu 27.06 zgłoszenia w biurze zawodów do wyczerpania limitu zawodników: Opłaty startowe:
- 40 zł młodzież
- 60 zł dorośli

Zawodnicy otrzymują:
- pamiątkowy medal
- wodę mineralną na mecie
- posiłek
- bilet na zjazd kolejką z Góry Żar  

VII. GRUPY WIEKOWE:

mężczyźni:
16-19 lat
20-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50-59 lat
60-69 lat
powyżej 70 lat. 

kobiety
16-19 lat
20-34 lat
35-49 lat
powyżej 50 lat

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

VIII. NAGRODY:
Klasyfikacja generalna:

MĘŻCZYŹNI:
1. - 500 zł + puchar
2. - 300 zł
3. – 200 zł

KOBIETY:
1. – 500 zł + puchar
2. - 300zł
3. - 200zł

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:
Miejsca 1-3 - upominki od sponsorów (do odbioru osobistego tylko podczas dekoracji). Organizatorzy przewidują również puchary i upominki dla 3 najlepszych zawodników i zawodniczek z gminy Czernichów (obowiązkowe stałe zameldowanie). Zawodnicy, którzy otrzymują nagrody pieniężne w kategorii OPEN nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.  

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
-limit zgłoszeń wynosi 330 zawodników (zgłoszenie ważne z dokonaną opłatą startową)
- organizator nie bierze odpowiedzialności za zagubione rzeczy - organizator nie zapewnia pryszniców- organizator nie odpowiada za ewentualne wypadki podczas zawodów
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian i interpretacji niniejszego regulaminu
- organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób trenujących na trasie biegu. Zabrania się prowadzenia rozgrzewki na terenie Lotniska AP ŻAR! - organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia imprezy; Zawodnicy pełnoletni startują na własną odpowiedzialność - wydawanie numerów startowych tylko do godz. 10.30

Poświadczenie pobrania numeru startowego jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.  

Dyrektor biegu:
Kazimierz Hojdys
kom. 608 828 584
mail: kazho@wp.pl

 

  Image

  Dodane

  18

  Wrz

  IMPREZA ODWOŁANA

  I RODZINNE GRZYBOBRANIE w Gminie Czernichów odwołane.


  Image

  Dodane

  15

  Wrz

  Fundacja Braci Golec poszukuje młodych talentów

  Zapraszamy na przesłuchania wstępne do ognisk Fundacji Braci Golec!   Powrót na start
  Copyright: GOKiS Czernichów 2017
  Projekt i wykonanie: MyWebFactory