BIP

Promesa dla seniorów
Konferencja i wręczenie promes z rządowego programu ASOS odbyło się w bielskiej siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wśród organizacji, które otrzymały dofinansowanie jest Ochotnicza Straż Pożarna w Międzybrodziu Bialskim.

ASOS
ASOS

Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych skierowany jest do organizacji pozarządowych, których celem jest podnoszenie jakości życia seniorów poprzez umożliwienie im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi i aktywnymi.

Wśród organizacji, które otrzymały dofinansowanie jest Ochotnicza Straż Pożarna w Międzybrodziu Bialskim, która napisała projekt pn. "Seniorzy aktywni na co dzień". Promesę opiewającą na kwotę ponad 146 tysięcy złotych odebrał Wiktor Czulak, prezes OSP Międzybrodzie Bialskie, który będzie jednocześnie koordynatorem projektu. Projekt napisany przez OSP jest skierowany do osób powyżej 60 roku życia, głównie strażaków i ich rodzin, ale również do mieszkańców gminy Czernichów, którzy spełnią warunki projektu.

Dzięki dofinansowaniu przez rząd najciekawszych i bardzo potrzebnych inicjatyw powstaje oferta różnego rodzaju zajęć edukacyjnych, artystycznych, sportowych, warsztatów, a także dokonuje się integracja międzypokoleniowa oraz zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu lokalnej społeczności.

Promesy wręczył Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wiceministrowi Szwedowi towarzyszyli także Grzegorz Puda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Jan Chrząszcz, wicewojewoda śląski.

W obecnej edycji programu w całej Polsce rozdzielono blisko 38 mln zł na ponad 300 projektów. W 2020 roku z terenu województwa śląskiego wsparcie finansowe w ramach programu ASOS otrzymało 57 projektów na kwotę 7,39 mln zł.

Obecna edycja programu jest ostatnią w ramach projektu rozpisanego na lata 2014-2020.

  Image

  Dodane

  06

  Maj

  Równać Szanse - Małe Granty do wzięcia

  Nawet 8,5 tysiąca złotych na realizację pięciomiesięcznego projektu w Twojej miejscowości ...


  Image

  Dodane

  30

  Mar

  Niebieski Świat z zabawką tradycyjną

  Zapraszamy do uczestnictwa w XII Międzynarodowym Konkursie na Zabawkę Tradycyjną "Nie...   Powrót na start
  Copyright: GOKiS Czernichów 2017
  Projekt i wykonanie: MyWebFactory