BIP

Uwaga Konkurs!
Zapraszamy uczniów do udziału w GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM na "NAJPIĘKNIEJSZY STROIK WIELKANOCNY".

Gminny Konkurs Plastyczny
Gminny Konkurs Plastyczny


ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
34-312 Międzybrodzie Bialskie
ul. Kasperków 8
tel. 503 602 712
e-mail. eklapka@o2.pl


CELE KONKURSU:
- rozwijanie zdolności manualnych,
- rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci,
- pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Wielkanocnych,
- kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie wyobraźni, uzdolnień i inwencji twórczej,
- nawiązanie współpracy między szkołami.


WARUNKI UCZESTNICTWA:
- konkurs ma charakter otwarty i obejmuje wykonanie stroika wielkanocnego o dowolnej wielkości i kształcie,
- możliwość zastosowania dowolnych technik,
- oceniane będą tylko prace robione indywidualnie,
- prace powinny być wykonane własnoręcznie,
- każda praca musi posiadać metryczkę zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko uczenia, nazwę szkoły, klasę.


KATEGORIE WIEKOWE:
- uczniowie klas I - III szkoły podstawowej,
- uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej.


USTALENIA ORGANIZACYJNE:
Prace należy składać w placówce organizatora konkursu do 8 kwietnia 2019 r. do godz. 9.00.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
- oceny prac zgłoszonych do konkursu i wyboru laureatów konkursu dokonuje jury powołane przez organizatora,
- w skład jury wchodzą wskazani przez organizatora przedstawiciele,
- jury liczy od 3 do 5 osób,
- jury dokona wyboru laureatów zgodnie z ustalonymi przez siebie kryteriami, biorąc pod uwagę w szczególności: walory artystyczne prac, pomysł na pracę, estetykę wykonania pracy,
- decyzje jury odnośnie wyboru laureatów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
Organizator przewiduje uhonorowanie autorów najlepszych prac nagrodami oraz dyplomami.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW I PODSUMOWANIE KONKURSU:
Wyniki konkursu zostaną opublikowane 15 kwietnia 2019 roku wraz z pracami biorącymi udział w konkursie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzybrodziu Bialskim.

Od 15 kwietnia prace będzie można odebrać u organizatora.

Nagrody, wyróżnienia i dyplomy zostaną dostarczone do szkół.


UWAGI:
Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Nadesłanie prac jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich.

 

  Image

  Dodane

  22

  Maj

  Awans do wyższej klasy rozgrywkowej

  LKS Magórka pewnie pokonała na własnym boisku Grapę Trzebinia.


  Image

  Dodane

  10

  Maj

  Bieg na Żar - trwają zapisy

  Zapraszamy na XXI Międzynarodowy Bieg Górski ŻAR 2019. Impreza odbędzie się w ostatnią sob...   Powrót na start
  Copyright: GOKiS Czernichów 2017
  Projekt i wykonanie: MyWebFactory