BIP

Uwaga Konkurs!
Zapraszamy uczniów do udziału w GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM na "NAJPIĘKNIEJSZY STROIK WIELKANOCNY".

Gminny Konkurs Plastyczny
Gminny Konkurs Plastyczny


ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
34-312 Międzybrodzie Bialskie
ul. Kasperków 8
tel. 503 602 712
e-mail. eklapka@o2.pl


CELE KONKURSU:
- rozwijanie zdolności manualnych,
- rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci,
- pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Wielkanocnych,
- kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie wyobraźni, uzdolnień i inwencji twórczej,
- nawiązanie współpracy między szkołami.


WARUNKI UCZESTNICTWA:
- konkurs ma charakter otwarty i obejmuje wykonanie stroika wielkanocnego o dowolnej wielkości i kształcie,
- możliwość zastosowania dowolnych technik,
- oceniane będą tylko prace robione indywidualnie,
- prace powinny być wykonane własnoręcznie,
- każda praca musi posiadać metryczkę zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko uczenia, nazwę szkoły, klasę.


KATEGORIE WIEKOWE:
- uczniowie klas I - III szkoły podstawowej,
- uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej.


USTALENIA ORGANIZACYJNE:
Prace należy składać w placówce organizatora konkursu do 8 kwietnia 2019 r. do godz. 9.00.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
- oceny prac zgłoszonych do konkursu i wyboru laureatów konkursu dokonuje jury powołane przez organizatora,
- w skład jury wchodzą wskazani przez organizatora przedstawiciele,
- jury liczy od 3 do 5 osób,
- jury dokona wyboru laureatów zgodnie z ustalonymi przez siebie kryteriami, biorąc pod uwagę w szczególności: walory artystyczne prac, pomysł na pracę, estetykę wykonania pracy,
- decyzje jury odnośnie wyboru laureatów są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
Organizator przewiduje uhonorowanie autorów najlepszych prac nagrodami oraz dyplomami.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW I PODSUMOWANIE KONKURSU:
Wyniki konkursu zostaną opublikowane 15 kwietnia 2019 roku wraz z pracami biorącymi udział w konkursie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzybrodziu Bialskim.

Od 15 kwietnia prace będzie można odebrać u organizatora.

Nagrody, wyróżnienia i dyplomy zostaną dostarczone do szkół.


UWAGI:
Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Nadesłanie prac jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich.

 

  Image

  Dodane

  18

  Mar

  Zbadaj swoje piersi

  Zapraszamy Panie na mammografię. Mobilna pracownia mammograficzna odwiedzi Międzybrodzie B...


  Image

  Dodane

  16

  Mar

  Odszedł Czesław Konior

  Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że zmarł Czesław Konior - pedagog, dyrygent, działacz kul...   Powrót na start
  Copyright: GOKiS Czernichów 2017
  Projekt i wykonanie: MyWebFactory